KOBE TOUBU CHURCH
 
 

>̩>̩

 

  
٣() 
ѫー() 
ー뫢ɫ쫹 
ーー 

 HTMLŪê       

ȫ 

իーΫꫵ       


ثѫーɪѪἪʪ誦˪몳Ȫ驪Ǫ.

  
  NO.17
  TITLE : Ȫ٫7Ǫު誦˪ѷꪯ
  DATE : 2011.03.18    NAME :

 
Ȫ٫7Ǫު誦˪ѷꪯ
( 7 Ҽ ֵ ⵵ ֽñ ٶϴ).

ΪΪϪ۰ΫーǪ読ߪ


Գڤƪȡۯʫ٫ˬ険ʪΪǪϪު󡹪ȪʪɪڤƪȪ֪ƪު
ۯʪ᪬Ǫꡢ体内ϡ体ꪺêתȡ視覆続体ܪުǡۯʪ鱪続몳Ȫ˪ʪ몳Ȫ伝ƪʪǪ͡
娡関पΫƫӪĪ̸ުʪNHK⡢תڪߪ˪ʪêƪުʪ˪Ϊ󪭪ǡΪǪ窦

Ϋ˫ーϡުު衣
発ۯʪש惧䪬êȪƪ実򡢪Ǫ˫Ϋ֫ͺ並۪֧ѦêԳƪު
ꫫΡ学⡢˫ーーɪΡ学⡢ʾ᪫ʪު状Ϫȡ̸ƪު
٫룷ӹ죽発ͺڷ󫯫󫯣
http://www.excite.co.jp/News/world_g/20110316/Jiji_20110316X976.html

歔発ͺ状Ϫ国ͺ価ɣΣţӣǣͪʾʡ٫룶Ϊ悪Ρ٫룷ӹʦ⪢Ȫ̸۰ƪƪު
ɣΣţӪϡ߾ҷʪ٫룰飸ӫͭ価Ҵ旧֧ΫΫ֫発ͺ򡸣Ҵڷーޫ発ͺ򡸣Ȫƪ몳ȪŪȪʪ険状Ǫ衣

⪷34ʿ来ʪê飿
ʿ誦ȡ済Ϋー⩪満ȡ߾⩪ªǪϪʪު断ƪުު͡߾ΫԫݫȪ⩪⡢ĪΪ画êΪˡʪʪۯ⩪ʪުޡĪ˪ƪުު変Ǫ衣
悪Ρ٫룷ΪŪƪ롣

ۯʪ誱ת쪵100˪ʪ몽Ǫ
תƪѪϪʪΪǪثꫳ׫ー⡢߾Ǫۯ⩪êۯʪ鱪Ӫ몳Ȫ˪ʪު

済ߪ֪Ǫ4号Ѧު済ߪǪϪʪΪǪ
当Ѣ検炉内ϰڪ몿ᡢ٪ƪ体炉内抜󪷡ー蔵ƪΪǡ壊号ѦԪΪǪ
4号Ѧ⪹Ǫ詪Ϫܪܪۯʪשۯ𹡣
⩪ʪơꪬʿǪ気触ƪ状ϪǪ

炉Ҫ誦温˪ʪêۯڪޫߤʦƪު֮応㷪ު롸ͣʦ˪תƪު
իーﳪϡͣêʦȪϪʪêƪު
Ϊ収֮応䪨働Ϊ۫߫ߤ֪検Ъƪ롣ʪƪΪ󪭪ʪêƪǪϪʪ
ʪ検ЪʪΪȪС۫߫Ūڪ˪ʪʪʪ롢ΪѪ몫Ǫ来ƪުѪΪȪŪƪ롣

済˪ԸΫ׫ȫ˫ʪ強ۯʪڪߪުƪު済ꪬ号Ѧ˪946⡢号Ѧ˪ϣーêƪު
쪾졢温視߾êƪު16ǣ号Ѧ62.7号Ѧ60.0ު߾êƪƪު۪êȪު

ー⩪ǡ発ƪުêΪǪ顢3号Ѧ4号Ѧ100軽ƪު
ꪬ気󪷪ƪȪɪʪު
Ѫʪꡢꪬߪ롣
ۯڪޫߤ몳Ȫ˪ʪު

Ǫ˪Ѫ気応発檷Ȫ˪߿ۯۯ󪷪ƪΪǪ
Ϊު󪷪ުޡ뫳˫ݪ쪿ͪ触ȡͣê応êʦު
Ϊު撃۪ƪ顢ʦʪުުԪʪު

ުު旧Ȫʪꡢުء몳ȪǪʪʪު
号Ѧ炉̫ҡ窱ݻߪ⪢ު
իѪϡーޫ発ͺ߾ުͺ̸ƪު

悪Ϋʫꫪ
ꪬ󪷡ݻۯڪ ۯ󪵪몳ȡ
既ݪ壊ơۯڪ拡ߤ実㷪ުêƪ몷
䪨ӫʪʪĪĪΪ実Ǫ

来ʪު飵kmΫիȫー炉対応ᶪ˪ʪϪʪΪˡﳪ・ª真໪ު飵km쪿Ȫ񪷪ΪϡʪǪ
Ūϣkm圏内ȪêƪΪˡ٫룷ǪϣǪǪʪʪǪ窦

Ϋ֫Ҫ˪Ϫʪʪ˪ƪ⡢٫룷ΪŪƪ몳Ȫêƪ
ѫ˫ë˪ʪˡ険区洪Ѫ۪ުǪ窦
内ݻ険実Ϊ몷ӫʪ֪ު

Ȫƪު
Ǫۯ쪿⩪׵˪ʪêƪ誦Ǫ
1䨫ȫ⡣
ʪȪ⡢쪿˿׾ߧڪ˪ʾˬǪ
悪ǡ内Īު来Ǫ窦
発ۯ쪿۪体内ʪȪ񪷪ʪު
内気ƪު
発Ϊ˪۰ϡ実̸ߪѪƪ
˪Ϊѷު

۰عҪ込誦Ǫˬު誦ѷު
Ȫ٫7Ǫު誦ˡ
真ު続ުѪˬު誦ˣ

Ȫêƪ参Ū˪ʪ2ĪΫ֫ѪѪ˿ƪު
発ުߪ˪ʪê۰ݪª来ȪĪŪê発真ӪǪ
http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html

ΪȪ˪ѪΪˡ
真窿来몫
http://xdl.jp/diary/?date=20110313#20110313
  NO.16
  TITLE : 礼拝Ϊ内
  DATE : 2010.03.28    NAME :

 
44ェǪ
1ݻ2ݻ3ݻ礼拝Ҫ11˪ު

ު礼拝ު
賛ڸ恵ߪ󪷪ު窦
  NO.15
  TITLE : 礼拝内
  DATE : 2009.05.07    NAME :

 
礼拝Ϊ内


ϫ䣡Ϊ٣۪ᪿު

˪ƪ礼拝戸ݻ教会伝ܪʪΪ毎Ҵƪު
礼拝ϡ様ܪ˪ʪêԪΪʪǡ様礼拝򪵪ʪ顢骬ߪ몳ȪǪǪު

Ҫ参ʥƪꡢ骷ªꪨ몳Ȫêêƪު

礼拝2ݻ学・壮Ҵ会楽᪷ުΪǪ楽֪ު

: 200Ҵ 5 (), 11 (򨪨ʪ1030ªުǪêު)
: 請(07874380005P(5)広.

۰ : ۰(教会ުȪ).
1. 戸駅۰ȫͫ롣
2. ᴪߡΫȫͫ
3. ᶪ󪿪300払䪹롣
4. ᶪǡԳߡԳᶪ100払Գ()ت롣
5. Ъ骯Գ内従ߡ請.
6. ϢーȪꡢꡢ5ުーȪ2ª骤롣
7. 5ުᡢ広ުު롣

8. 当⪢ުΪǪĪ󷪯誦ˡ
9. 教会20ª骤ު(当30߾̪)
10. ٪Գ磌ʪ۰教会˪ƪ緒発ު窦

ڪ : ܧ当,, 軽装, , ʪ.

:
        1. 򭪵ƪު
        2. 教会˪発۰1010ªުǪ˪骷ƪ.

3. 礼拝˪Ī戻۰߲ΫЫުΪǪ릪Ī
4. Ҫ䪴ʫ۰緒参ʥު󪫡

5. 当( 090-8574-3055 090-3275-2955)200Ҵ 5ţ

Խ教会 戸ݻ教会
  NO.14
  TITLE : Խ教会ݻ۰会青Ҵ֧会Ѣ総会
  DATE : 2009.02.18    NAME : ڵ

 
(15)礼拝êƪ
4戸教会
青Ҵ֧会Ѣ総会Ҫު
15Ѫ青Ҵ3Ѫ教ުު

戸教会ҳ会򪷪ƪêー
ݪ٪
会Ѫ会礼拝Ҵͱ会ͪͱ
ѢҴ󪬪ު

会(戸ݻ教会)
会呉(戸教会)
ݫ󫷫(ͷ教会)
会ͪ(戸ݻ教会)

当窿教会ӫ۫󫽫会㷪
11Ѫ青Ҵ参ʥơ
2009Ҵ青Ҵ会ڱ来٥몤ȪȪ
ǪǪ
  NO.13
  TITLE : 礼拝򭪷ު
  DATE : 2008.05.10    NAME : η

 
礼拝򭪵ƪު

教会˪ơĪΪ誦
10礼拝
1130ª国礼拝ު

ȡ몬߾êƪ教会˪骷ƪ
  NO.12
  TITLE : 礼拝変
  DATE : 2008.01.28    NAME : η

 
2Ū礼拝国礼拝ª骲ު

ު10:00国ު11:30礼拝2:30骲ު

礼拝Īϡ訳Ǫ
  NO.11
  TITLE : ܬȪѷ会ުު
  DATE : 2007.12.19    NAME : η

 
꫹ޫʪʪ1925ުǡ3ͭȪѷ򪵪ƪު
毎ΪǪ꫹ޫ᪷ʪ顢様Ϊ窿Ǫ몳Ȫѷ֪ު請ѷު󪫡
1 [2][3] [検] []
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Summercat ITF & ROBOS